Achtergrond

Wie met schepen te maken heeft, weet de werf te vinden, zoals het rondvaartbedrijf Schuttevaer,
de reiniging- en havendienst van Utrecht, en de dienst Stadsbeheer. Maar ook veel pleziervaartuigen weten de scheepswerf te vinden. De werf, die al van 1946 dateert, bestaat uit verschillende werkplekken. Een daarvan is de helling (max 40.000 Kg) waarmee schepen en woonboten uit het water kunnen worden gehaald om aan het onderwaterschip te kunnen werken. Daarnaast is er nog een kraan (max 15.000 Kg) aanwezig, waar de boten ook kunnen worden afgespoten.
Tenslotte zijn er een winkel en twee loodsen voor de winterstalling.
Eigenaar Gert Kuiper is op de werf opgegroeid.
De werf is vooral gericht op onderhoud van schepen.
Mensen uit Zuilen en omgeving laten hier hun schip opknappen,
maar kunnen ook zelf hun handen uit de mouwen steken.